Afval loont

Producten die je gebruikt zijn gemaakt van grondstoffen uit de natuur. Deze grondstoffen worden steeds schaarser, omdat ze op raken. De natuur wordt steeds verder leeggeroofd van al haar grondstoffen. Hierdoor worden ze ook duurder. Het wordt dus steeds moeilijker om nieuwe producten te maken. Maar wist je dat ons afval eigenlijk vol zit met bruikbare grondstoffen? Helaas wordt ons restafval veelal verbrand, waardoor waardevolle grondstoffen dus gewoon verloren gaan.

Het goede nieuws is dat tot wel 50% van ons restafval kan worden hergebruikt! Als we dat met elkaar nu eens zouden realiseren! Hiervoor zet Afval loont, de Nederlandse Recycle Bank, zich in. Afval loont heeft als doel de natuur te sparen en recycling te stimuleren. Zij willen mensen ervan bewust maken dat afval niet waardeloos, maar juist waardevol is.

Door afval beter te scheiden en gescheiden aan te leveren bij een Afval loont filiaal draagt iedere deelnemer zijn steentje bij aan het behoud van de natuur. Ook het bestrijden van armoede en het helpen van mensen die het krap hebben, is onderdeel van een duurzame samenleving. Daarom heeft Afval loont de lokale voedselbanken geselecteerd als haar spaardoel. Het (geld voor het) afval dat wordt ingeleverd door mensen die geen deelnemerspas gebruiken komt voor 50 % ten goede aan de lokale voedselbank en voor 50 % ten goede aan andere lokale goede doelen.

Bespaar het milieu én spaar voor de Portland Poema’s! 

Het afval kan je bij verschillende filialen inleveren. Ga naar https://afvalloont.nl/filialen voor de openingstijden en locaties van de filialen van Afval loont. Als je aankomt kan je aangeven dat je de opbrengst naar de Portland Poema’s wilt laten overmaken. De medewerker weegt vervolgens het geaccepteerde afval. Zodra de medewerker de wegingen bevestigt via zijn touchscreen, wordt het corresponderende bedrag toegevoegd aan ons spaarsaldo bij Afval loont.

Het is ook mogelijk om jezelf te registreren bij Afval loont. Bij het registreren krijg je de mogelijkheid om een aangesloten school of vereniging te kiezen waar je de opbrengsten van het verzamelde afval naar over kunt laten maken. Het is uiteraard de bedoeling dat je hier voor onze vereniging de Portland Poema’s kiest! Registreren kan op https://afvalloont.nl/registreer/. Na de registratie wordt er een registratieformulier gestuurd naar het geregistreerde e-mailadres. Met het registratieformulier kun je een spaarpas ophalen bij een Afval loont filiaal. Of je kan jouw mobiele telefoon gaan gebruiken als spaarpas door het gebruik van de Afval loont App. Voordat je afval inlevert bij een Afval loont filiaal wordt de spaarpas of je mobiele telefoon gescand. Met het scannen van de spaarpas of mobiele telefoon is duidelijk wie het gescheiden afval inlevert.

Alvast bedankt voor de financiële steun aan de Portland Poema’s!